Algemene voorwaarden

1. Identiteit Onderneming

1.1 Identiteit onderneming:

Eenmanszaak Studio Jules

VAT Registratie Nummer: NL003439262B94

E-mail: contact @studio-jules.nl

2. Definities

2.1 Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2.2 Consument-Klant: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Studio Jules.

2.3 Dag: Met betrekking tot verzending en bezorging, maken wij uitsluitend gebruik van werkdagen.

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. De consument-klant en ondernemer erkennen de wettelijke geldigheid van elektronische communicatie, wat staat beschreven in de Europese wetgeving.

4. Het aanbod

 • 4.1 Alle producten en promoties, geïnitieerd door Studio Jules zijn vrijblijvend. Studio Jules behoud het recht de prijzen te wijzigen wanneer dit nodig is.
 • 4.2 De producten worden ieder weergeven met een op waarheid gebaseerde omschrijving van het product. De omschrijving is dusdanig toereikend dat de consument-klant een reële mening kan vormen over het product. De productfoto’s die gebruikt worden ondersteunen deze omschrijving.

5. Betalingen/Verzendmethodes

 • 5.1 Alle prijzen worden weergeven in Euros, inclusief 21% BTW.
 • 5.2 Alle weergegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders overeengekomen in schrift.
  5.3 Verzendkosten worden verrekend bij het betalen van de order.
 • 5.4 Verzending binnen Nederland kost €6,95. Studio Jules verzend ook binnen Europa.
 • 5.5 Studio Jules gebruikt betaling vooraf. Nadat de order is geplaatst, krijgt de klant een notificatie met het betaalde bedrag en een track en trace code.
 • 5.6 Kortingscodes gelden niet op items in de SALE.

6. Bezorging

 • 6.1 Studio Jules hanteert een verzendtijd van 2-3 werkdagen na ontvangst van de order. Deze verzendtijd is niet toepasselijk op feestdagen.
 • 6.2 De klant ontvangt een mail wanneer om de een of andere reden de verzendtijd afwijkt of langer duurt.
 • 6.3 De beschreven verzendtijd is een indicatie. Overschrijding van de verzendtijd geeft de klant geen recht op een compensatie of vergoeding.
 • 6.4 De plaats van bezorging is altijd het opgegeven adres van de klant.

7. Recht van herroeping/retour beleid

 • 7.1 De retourkosten van de order liggen geheel bij de klant. Hiervoor kan de klant gebruik maken van het retour formulier.
 • 7.2 Na de order goed te hebben beoordeeld, met betrekking op enige afwijkingen of vlekken etc. zal de klant het geld van de order terugontvangen. Deze terugstorting is exclusief de verzendkosten.
 • 7.3 De klant mag de order binnen 14 dagen na ontvangst retourneren.
 • 7.4 Het recht van herroeping is niet toepasbaar op hygiene gevoelige producten.
 • 7.5 Het beschreven recht van herroeping vervalt wanneer:
  Het product gedragen (meer dan 1 keer passen) of gewassen is;

Het product beschadigd is;

De labels en/of kaartjes missen of verwijderd zijn.

8. Overmacht

 • 8.1 In het geval van overmacht zal Studio Jules het recht hebben enige overeenkomsten te laten vervallen. In geen enkel geval zal Studio Jules aansprakelijk zijn voor een boete of compensatie.
 • 8.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming die niet aan Studio Jules kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Aansprakelijkheid

 • 9.1 Studio Jules zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade, verlies van winst of verlies van geld, ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

10. Klachtenregeling

 • 10.1 De ondernemer hanteert een toereikende klachten procedure en behandeld elke klacht middels deze procedure.
 • 10.2 Klachten worden behandeld binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht.